20. nov. 2009

Aluminium leaf on leather


More gilt leather, this one is done with aluminium leaf on lether of inferior quality. I like it, rough surface and really shiny. The design is all mine.

Mer gyllenlær, denne med aluminium blad metall på lær av noe dårlig kvalitet. Jeg liker den, grov overflate og skikkelig skinnende. Tegningen er min egen.

Ingen kommentarer: